Diagnostyka RTG

Dbając o najwyższy poziom oferowanych usług, wyposażyliśmy naszą klinikę stomatologiczną KARO-DENT w Oleśnicy w nowoczesne urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie precyzyjnego badania przy zastosowaniu kamery wewnątrzustnej. Dokładna diagnostyka, jaką zapewnia profesjonalny sprzęt RTG, posiada niezwykle duże znaczenie w odniesieniu do wyboru odpowiednich metod leczenia.

Diagnostyka RTG pozwala ocenić budowę oraz stan zdrowia zarówno zębów, jak i kości twarzoczaszki czy tkanek kostnych żuchwy oraz szczęki. Zdjęcia RTG odgrywają bardzo istotną rolę podczas opracowywania planu leczenia ortodontycznego, implantologicznego, ale także w przypadku konieczności ekstrakcji, bądź leczenia kanałowego. Tak naprawdę zdjęcia RTG zębów są użyteczne w przypadku większości zabiegów stomatologicznych, a także stanowią nieocenioną pomoc podczas sprawdzania efektów leczenia.

Badanie RTG jest szybkie, bezbolesne oraz nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Co więcej, współczesne aparaty cyfrowe do wykonywania zdjęć RTG zębów pozwalają zminimalizować ekspozycję pacjenta na promieniowanie jonizujące. Dzięki nowej technologii, ilość promieniowania uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do starszych badań RTG wykonywanych na kliszy.

Oprogramowanie cyfrowe pozwala na obróbkę obrazu, a więc można zastosować powiększenie, filtrowanie lub też dokonać pomiarów liniowych czy gęstości optycznej. Wszystko to sprawia, że na podstawie zdjęć RTG, stomatolog jest w stanie z dużą dokładnością ocenić stan zdrowia zębów i jednocześnie podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą uzyskać możliwie najlepszy efekt leczenia.

Najczęściej przeprowadzanym badaniem rentgenowskim w stomatologii jest zdjęcie RTG punktowe zębów. Zlecane jest w celu otrzymania obrazu konkretnego zęba. Co więcej, pozwala sprawdzić stan tkanek oraz korzeni, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zęba. Badanie RTG punktowe jest bardzo pomocne zwłaszcza przed przystąpieniem do leczenia kanałowego oraz po jego zakończeniu.

Popularnym badaniem RTG zębów jest także badanie pantomograficzne, które jest znacznie bardziej obszerne. Jest to zdjęcie panoramiczne zębów górnej i dolnej szczęki, a także stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Zdjęcie RTG pantomograficzne pozwala ocenić zarówno stan uzębienia, jak i przyzębia. Dzięki temu stomatolog może określić dokładny plan leczenia, a także wskazać, które zęby wymagają natychmiastowej interwencji. Ponadto, badanie RTG pantomograficzne pozwala zauważyć różnego rodzaju infekcje, guzy czy torbiele.

Wśród innych badań RTG, jakie mogą zostać zlecone przez stomatologa, wyróżnia się m.in. uwidaczniające wady zgryzu zdjęcie zgryzowe, zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe pomagające w wykryciu próchnicy, zdjęcie OPG, które w odróżnieniu od pantomograficznego, ukazuje wyłącznie uzębienie, bez żuchwy i stawów skroniowo-żuchwowych czy zdjęcie cefalometryczne służące pomiarowi żuchwy, szczęk i ustawienia zgryzu zębów.

Nasze centrum stomatologiczne KARO-DENT w Oleśnicy oferuje kompleksową diagnostykę RTG z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Wykonujemy zdjęcia RTG punktowe, pantomograficzne, cefalometryczne oraz wiele innych, które okazują się niezbędne podczas skutecznego leczenia stomatologicznego.

Sprawdź więcej usług