REGULAMIN CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO KARO-DENT UL. WILEŃSKA 31 B, 56-400 OLEŚNICA

ODWOŁYWANIE WIZYT:

 • Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę między lekarzem dentystą a Pacjentem
 • Wizytę zarezerwowaną na 30 min należy odwołać bez konsekwencji na 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • Wizytę dłuższą niż 30 min należy odwołać bez konsekwencji na 3 dni robocze przed wizytą.
 • W przypadku potwierdzenia wizyty, a nie zgłoszenia się na nią – w celu wyznaczenia kolejnych wizyt w naszym gabinecie pacjent musi uiścić zadatek na poczet kolejnej wizyty.
 • Rezerwacja wizyt wielokrotnych i innych długotrwałych  – wysokość zadatku ustala lekarz.
 • Pacjenci, którzy wielokrotnie zmieniają termin wizyt (więcej niż 2 razy) – w celu zarezerwowania terminu kolejnej muszą uiścić zadatek, który przepada w przypadku kolejnej rezygnacji i zmiany terminu wizyty.
 • Brak możliwości potwierdzenia telefonicznego umówionej wizyty  poczta głosowa, odrzucanie wiadomości  jest równoznaczny z jej odwołaniem na ostatnią chwilę.
 • Potwierdzenia telefoniczne umówionej wizyty służą do przypomnienia o terminie, a nie nagłej rezygnacji ze strony pacjenta!!! Jeśli państwo macie inne plany lub jesteście w trakcie choroby, prosimy o dużo wcześniejszy kontakt.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wizyta rozpoczęła się Jednakże na specyfikę świadczonych usług, zdarza się, że mogą powstać niewielkie opóźnienia. W takich przypadkach, szanując czas naszych Pacjentów, informujemy o zajściu takiego zdarzenia telefonicznie lub na miejscu w gabinecie.
 • Zarezerwowany termin zabiegu/wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg się odbędzie, czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki FINANSOWE I OSOBOWE.
 • Wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w przypadku niedotrzymania warunków odwoływania wizyt zgadzacie się Państwo na obciążenie kosztami.
 • Na poczet leczenia protetycznego pacjent wpłaca 50% zadatku.
 • Na poczet wybielania pacjent wpłaca 30 % zadatku.
 • Na inne kompleksowe zabiegi kwotę zadatku ustala lekarz.
 • Pacjent pierwszorazowy rezerwując dłuższe wizyty i wielokrotne–wpłaca zadatek na poczet tych wizyt. Kwotę zadatku ustala lekarz w zależności od zaplanowanego zabiegu.

UMAWIANIE NA WIZYTĘ:

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne – nie zapisujemy pacjentów przez e-mail i przez fanpage
 • Przy rezerwacji wizyty pacjent podaje aktualny numer telefonu.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, fanpage, przy recepcji- tylko po rezerwacji konsultacji w gabinecie stomatologicznym.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje telefoniczne przypomnienie o wizycie
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.

PIERWSZA WIZYTA:

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta – ankietę i wywiad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym KARO-DENT.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
 • Pacjent zapoznaje się z regulaminem gabinetu i składa czytelny podpis na ostatniej stronie.

GWARANCJA

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno-epidemiologicznych.

Warunkiem gwarancji  jest nienaganna higiena jamy ustnej, przestrzeganie wizyt kontrolnych z higienizacją co 3-6 miesięcy – czas określony przez lekarza oraz przestrzeganie zaleceń pokontrolnych.

Okres trwania gwarancji:

 • Wypełnienia i odbudowy kompozytowe – 1 rok – uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone.
 • Wypełnienia w zębach mlecznych 6 miesięcy – uwarunkowane stanem pozostałych zębów, które powinny być WSZYSTKIE wyleczone oraz wizytami kontrolnymi co 3 miesiące z zabiegiem remineralizacji.
 • Prace protetyczne – uzupełnienia stałe 24 miesiące.
 • Uzupełnienia ruchome od 6 do 24 miesięcy.
 • Elementy retencyjne do 6 miesięcy.

Gwarancja w swoim zakresie obejmuje wady fizyczne produktu, tkwiące w produkcie, nie dotyczy innych wad, w szczególności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

 • Leczenie kanałowe – endodontyczne.
 • Złamania koron w trakcie i po leczeniu endodontycznym nieodbudowane zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Prace protetyczne tymczasowe (zakłada się na opracowany ząb do momentu wykonania przez technika właściwej pracy protetycznej).
 • Prace o ograniczonej trwałości wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, przy których wykonaniu  pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.
 • Zmiany koloru pracy protetycznej na życzenie Pacjenta po wcześniejszej pisemnej akceptacji.
 • Częściowe uzupełnienie braków zębowych powodujące przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie.
 • Prace protetyczne stałe wykonane na częściowe odcinki na życzenie pacjenta bez natychmiastowego uzupełnienia  pozostałych braków.
 • Laki i poszerzone lakowanie wykonane w zębach stałych i mlecznych.
 • Stany zapalne zębodołu po usunięciu zęba.
 • Uszkodzenia związane z ingerencją mechaniczną w pracę protetyczną przez innego lekarza, technika lub samego pacjenta.
 • Zmiany wynikające z naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 • Bruksizm.
 • Cementowanie prac wykonanych poza naszym gabinetem.
 • Wybielanie zębów.
 • Zmiany wynikające ze współistnienia, lub pojawienia się chorób ogólnych wpływających na stan narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami) oraz nieszczęśliwych wypadków.
 • Na leczenie chirurgiczne, implantologiczne, endodontyczne, wybielanie zębów, protetyczne wymagana jest każdorazowo podpisana zgoda.
 • Warunkiem zachowania gwarancji na prace protetyczne jest odbiór ich do 2 tygodni od momentu ukończenia przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

POWIKŁANIA

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego musicie Państwo być świadomi, że mimo najwyższej naszej staranności czasami  w trakcie leczenia dochodzi do powikłań, takich jak:

obrzęk, ropień, krwiak, ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie lub złamanie zęba, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, reakcja alergiczna na stosowane leki, podwyższona temperatura, złe samopoczucie, zaostrzenie współistniejących schorzeń i inne.

POWIKŁANIA TE NIE SĄ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI!!!!

WYSTĄPIENIE TYCH POWIKŁAŃ MOŻE POWODOWAĆ:

 • Nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe.
 • Nieplanowaną ekstrakcje i leczenie protetyczne.
 • Problemy natury estetycznej.
 • Problemy z jedzeniem i mówieniem.
 • Konieczność przyjmowania leków.
 • Dyskomfort i stres.

ODPŁATNOŚĆ

Za wykonane usługi przyjmujemy odpłatność kartą i gotówką.

Zapoznałam(-łem) się z regulaminem Centrum Stomatologicznego KARO-DENT i zobowiązuje się do przestrzegania zasad ujętych w regulaminie.

data                                                                                  czytelny podpis