Odpowiedzialność lekarska

Nasza klinika współpracuje z lekarzami prowadzącymi własne indywidualne praktyki lekarskie, zarejestrowane w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.
Każdy lekarz posiada:
– prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)
-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności.

Rozpoczynając leczenie w naszej klinice u konkretnego lekarza pacjenci muszą być świadomi, że dany lekarz będzie odpowiedzialny za Państwa leczenie.
Każdy lekarz w klinice KARO-DENT prowadzi własną działalność i jest w pełni odpowiedzialny za proces leczenia Pacjenta i jego satysfakcję.
Pacjenci z reklamacjami, powikłaniami kierują się do lekarza wykonującego dany zabieg.
Rejestrując się telefonicznie w wyżej wymienionych kwestiach, należy poinformować recepcję o zaistniałej sytuacji, podać dane lekarza wykonującego zabieg.
Reklamacje, roszczenia załatwiane będą w klinice KARO-DENT pomiędzy pacjentem a lekarzem wykonującym zabieg- za który jest odpowiedzialny.