HIGIENIZACJA WG PROTOKOŁU GBT EMS PROPHYLAXIS MASTER

16.01.2024r.

GBT to skrót od angielskiego Guided Biofilm Therapy. Termin ten określa sformułowany przez firmę EMS, złożony z ośmiu etapów proces, pozwalający skutecznie usuwać biofilm czyli bakterie stale występujące w jamie ustnej, a także osad i kamień.

8 ETAPÓW HIGIENIZACJI WG PROTOKOŁU GBT

Zastosowanie GBT

GBT to zupełnie nowe podejście kontroli biofilmu w profesjonalnej profilaktyce.

  • GBT stanowi podstawę skutecznego zapobiegania chorobom przyzębia i tkanek wokół implantów.
  • GBT ma ogromne znaczenie w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Umożliwia zapobieganie i kontrolę nie tylko chorób jamy ustnej, lecz także chorób układowych, takich jak miażdżyca, choroby układu oddechowego, zaburzenia erekcji, cukrzyca, choroby serca…
  • GBT umożliwia wczesne wykrywanie białych plam demineralizacyjnych i próchnicy w minimalnie inwazyjny sposób.

GBT stanowi systemowe rozwiązanie do profilaktyki i pielęgnacji przy wszelkich aparatach ortodontycznych.

  • GBT ogranicza procesy przerostu, zapalenia i recesji dziąseł.
  • GBT umożliwia wczesne wykrywanie i późniejsze zapobieganie białym plamom demineralizacyjnym i próchnicy.
  • GBT utrzymuje integralność aparatów ortodontycznych, przez co ogranicza gromadzenie się biofilmu.

GBT jest jedynym rozwiązaniem do pielęgnacji tkanek wokół implantów pozwalającym uzyskać przewidywalne efekty zabiegu.

  • Leczenie zapalenia błony śluzowej (mucositis) z zastosowaniem GBT wspomaga profilaktykę peri-implantitis.
  • Metoda GBT jest niezastąpiona w postępowaniu wstępnym i pooperacyjnym oraz długotrwałym leczeniu podtrzymującym w implantologii.